LÁTOGASSON EL MEGÚJULT WEBOLDALUNKRA ÉS ISMERJE MEG BŐVÍTETT KÍNÁLATUNKAT, AKCIÓINKAT!
HASZNÁLJA AZ ÚJ INTELLIGENS SZŰRŐT ÉS VÁLOGASSON KÖNNYEN TERMÉKEINK KÖZÜL.

TOVÁBB AZ ÚJ WEBOLDALRA

A BOGYISZ KFT.  ÁLTAL ÜZEMELTETETT WWW.KOZPONTIPORSZIVOBUDAPEST.HU WEBOLDALLAL ÉS AZ AZON TALÁLHATÓ WEBÁRUHÁZZAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Preambulum

A BOGYISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-702935, székh.: 1097 Budapest, Timót utca 4. A. ép., a továbbiakban: adatkezelő) az üzemeltetője a www.kozpontiporszivobudapest.hu honlapnak és az azon található webáruháznak (www.kozpontiporszivobudapest.hu honlap és webáruház a továbbiakban együtt: weboldal). Az adatkezelő a gazdasági tevékenységét (ide értve a weboldalon keresztüli termékértékesítési és szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységeit) kizárólag az Európai Unió területén végzi. A jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelő weboldal kapcsán gyűjtött, ill. kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozik.


Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában részletezettek szerinti személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info tv) ill. az Európai Unió és a Tanács 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: GDPR), valamint más, vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a jelen  tájékoztatóban részletezettek szerint kezeli, mint adatkezelő.


Fontosabb fogalom meghatározások


Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított természetes személy, továbbá a közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;


Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely BOGYISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nevében személyes adatokat kezel;


Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 

IP-cím: egyedi hálózati azonosító, amely az internethasználathoz szükséges TCP/IP - hálózati protokollt használó eszközök egymás közötti azonosítására szolgál. Minden internetre csatlakozó informatikai eszköz rendelkezik egyedi IP címmel, amelyen keresztül azonosítható.


Süti (cookie): olyan adatcsomag (fájl), amelyet az internetes tartalomszerver állít elő, és ad át a webböngésző programnak. A sütik információt tartalmazhatnak az adott internetes szerveren végzett keresésekről, megadott információkról, melyek a szerveren is tárolásra kerülnek. A sütik használatának elsődleges célja a felhasználói profilinformációk tárolása, mellyel elsősorban a felhasználó által kedvelt beállítások őrződnek meg, így a felhasználó a megszokott módon férhet hozzá az internetes oldalhoz. A sütiket a böngésző program egy elkülönített könyvtárban tárolja az érintett által használt eszközökön (asztali számítógépen, táblagépen, telefonon stb.). A süti egyértelműen azonosítja és a webszerver számára felismerhetővé teszi a felhasználót, és az általa az interneten használt eszközt. 


Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja.


Felügyeleti Hatóság: független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.


1.    Az adatkezelőre vonatkozó információk: 


Cégnév: BOGYISZ HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: BOGYISZ HUNGARY Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-945674
Adószám: 22940832-2-43
Székhely/postacím: 1097 Budapest, Timót utca 4. A. ép
Képv.: Nyikes Martin Gábor ügyvezető
Üzlet: (+36)1 215 1662
Iroda: (+36)70 560 0901
Ügyfélszolgálat: (+36)20 933 2499
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitvatartás:
Hétfőtől - Péntekig: 8.00-17.00
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

2.    Adatvédelmi kérdésekben felelős személy:

Név.: Nyikes Martin Gábor
Postacím: 1097 Budapest, Timót utca 4. A. ép
Tel.: (+36)70 560 0901
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.    Az adatkezelés részletes leírása:

3.1. A weboldal böngészése:
Weboldal felhasználó általi böngészésével különböző személyes adatokhoz (domain név, IP cím, http válaszkód, látogatás dátuma és ideje, operációs rendszer és verziószáma, képernyőfelbontás, ill. a 3.1.1-3.3.3. pontjaiban rögzített adatok) birtokába jut az adatkezelő. A weboldalak böngészése kapcsán az adatkezelő által kezelt személyes adatokat a számítástechnikai rendszer naplózza, ill. az ún. sütik (cookie) által gyűjti be.


3.1.1. Napló fájlok
A weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a weboldalt böngésző felhasználó tevékenységét technikai okokból. Ezen adatokkal tudja az adatkezelő biztosítani a weboldal funkcionalitását, illetve ezekkel tudja megfelelően megjeleníteni weboldal tartalmát, IT rendszere biztonságát. 

 

Kezelt személyes adatok:

a felhasználó weboldalhoz való hozzáférésének (dátum, idő és gyakoriság), hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.), a küldött adatmennyiség, a felhasználó által használt böngésző beállításai és verziószáma, a felhasználó által használt operációs rendszer, a felhasználó internetszolgáltatója, az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor a felhasználó számítógépének kiosztott IP cím érdeklődési köre, demográfiai adatai, lokáció adatai, azonosítók

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldal működtetése, a rendszer biztonságának biztosítása, esetleges hacker támadás azonosítása, büntető eljárás kezdeményezése

Az adatkezelés jogalapja:

az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

30 nap

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

3.1.2.Sütik

Az adatkezelő a weboldal üzemeltetése során sütiket (ún. cookie-kat) használ. A weboldal a sütiket a felhasználókról statisztikai jellegű információ gyűjtésére, ill. a weboldal használatának megkönnyítésére, egyes esetekben a felhasználói élmény fokozására, ill marketing célokra használja. A felhasználó (látogató) a sütik beállításait kezelheti és módosíthatja (letilthatja, ill. korlátozhatja) a böngészőjében, ez azonban kihatással lehet a weboldal használatára, adott esetben a weboldal bizonyos funkcióinak használatát lehetetlenné teheti. A törlés módja a webböngészőtől függően eltérő lehet. Edge-ben:Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása”vagy:F12 – Hibakereső – Cookie-k; Mozilla Firefox-ban: Eszközök -> Beállítások -> Adatvédelem; és Google Chrome-ban: Beállítások -> Speciális beállítások mutatása -> Adatvédelem -> Tartalmi beállítások -> Cookie-k. A sütik eltávolításával kapcsolatban a kiválasztott böngésző „Segítség” opcióján találhat tájékoztatást az érintett. A sütik mobiltelefonon vagy egyéb mobileszközökön történő kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatás elérhető az adott mobiltelefon vagy eszköz kezelési útmutatójában. A sütik érintett általi törlése nem azonos a sütikkel gyűjtött személyes adatok adatkezelő általi törlésével.


Az adatkezelő a weboldalon szükséges, statisztikai és marketing célú sütiket használ. Az adatkezelő a weboldalon statisztikai és marketing célra harmadik féltől származó Google Adwords sütiket, Google Analytics sütiket is használ, amelyek a látogatottsági statisztikák készítését, ill. a weboldal Google reklámfelületén történő megjelenítését segítik elő.


Szükséges sütik:
Ezek a sütik ún. munkamenet (session) sütik, amelyek a weboldal böngészéséhez, annak funkciói használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a felhasználó (érintett) által a weboldalon végzett műveletek megjegyzését. Ezen sütik alkalmazása nélkül a weboldal zökkenőmentes használata nem garantálható. Ezek a sütik jogszerűen alkalmazhatóak az érintett hozzájárulásának hiányában is. A munkamenet sütik nem gyűjtenek az érintettről olyan információkat, amellyel a felhasználót egyedileg azonosítani lehet, ill. a munkamenet sütik által személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a böngészés munkamenetében előforduló adatok és a tevékenység. Az adatkezelő a weboldalon az alábbi szükséges sütiket használja:

Süti neve:

__jid     

Süti funkciója:

a segítségével kerül be a Disqus kommentelési lehetőség a weboldalba, és megjegyzi a felhasználó Disqus belépés hitelesítő adatait

Kezelt személyes adatok:

a weboldalat böngésző felhasználó (érintett) Disqus belépés hitelesítő adatai

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a felhasználói élmény fokozása     

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

az munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

PHPSESSID

Süti funkciója:

a felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között

Kezelt személyes adatok:

a weboldalat böngésző felhasználó (érintett) felhasználói munkamenetének állapota

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

weboldal használatának megkönnyítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

az munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

device

Süti funkciója:

ezen süti tárolja, hogy a weboldalat böngésző felhasználó milyen eszközről nézi a webáruházat (pld: asztali gép, táblagép, mobiltelefon)

Kezelt személyes adatok:

a weboldalat böngésző felhasználó (érintett) weboldal böngészésére használt eszköze pld: asztali gép, táblagép, mobiltelefon

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt megnyitja, böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

weboldal használatának megkönnyítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

az munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

JSESSIONID

Süti funkciója:

a weboldalt böngésző felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználói munkamenet állapota

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

weboldal használatának megkönnyítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

az munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

auroraOverlay

Süti funkciója:

megjegyzi, hogy a beléptetés és hirdetés oldalt látta-e már a weboldalt böngésző felhasználó, ez alapján el tudja dönteni a rendszer, hogy meg kell-e jeleníteni még egyszer

Kezelt személyes adatok:

azon adat, hogy a beléptetés és hirdetés oldalt látta-e már a weboldalt böngésző felhasználó

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

weboldal használatának megkönnyítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

customer_group

Süti funkciója:

a weboldalt böngésző felhasználó vásárlói csoportját tárolja

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó vásárlói csoportja

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

weboldal használatának megkönnyítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

customer_logged_in

Süti funkciója:

eltárolja, hogy a weboldalon vásárlói fiókkal rendelkező vásárló be van-e jelentkezve a fiókjába

Kezelt személyes adatok:

azon adat, hogy a weboldalon vásárlói fiókkal rendelkező vásárló be van-e jelentkezve a fiókjába

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

weboldal használatának megkönnyítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Süti neve:

currency

Süti funkciója:

a weboldalt böngésző felhasználó által kiválasztott pénznem megjegyzéséhez szükséges

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó által kiválasztott pénznem

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

weboldal használatának megkönnyítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 30 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

admin_logged_in

Süti funkciója:

ez a süti segít annak ellenőrzésében, hogy bejelentkezett admin felhasználó (a weboldalt üzemeltető felhasználó) böngészi-e a weboldalt

Kezelt személyes adatok:

azon adat, hogy bejelentkezett admin felhasználó böngészi-e a webáruházat, vagy sem

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (admin felhasználó, vagy felhasználó)

Az adatkezelés célja:

weboldal használatának megkönnyítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

wishlist

Süti funkciója:

a weboldalon regisztrált vásárlói fiókkal rendelkező felhasználó kívánságlista tartalmát őrzi meg

Kezelt személyes adatok:

a weboldalon regisztrált vásárlói fiókkal rendelkező felhasználó kívánságlista tartalma

Érintett:

az a természetes személy felhasználó, aki a weboldalon regisztrált vásárlói fiókkal rendelkezik

Az adatkezelés célja:

felhasználói élmény fokozása

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 hónap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

currency

Süti funkciója:

a weboldalt böngésző felhasználó által kiválasztott pénznem megjegyzéséhez szükséges

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó által kiválasztott pénznem

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

weboldal használatának megkönnyítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 30 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

auroraMarketingCookieAccepted

Süti funkciója:

süti célja, hogy megőrizze a weboldalt böngésző felhasználó marketing célú sütik használatához történő hozzájárulását

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó marketing célú sütik használatához történő hozzájárulása

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

marketing célú sütik használata

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 év, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

auroraNanobarAccepted

Süti funkciója:

ennek a sütinek a segítségével tudja eldönteni a weboldal, hogy a weboldalt böngésző felhasználó elfogadta-e a nanobárt (a nanobarok jelenítik meg a süti elfogadás panelt, kuponokat, egyéb vásárlásösztönzőket a weboldalon)

Kezelt személyes adatok:

azon adat, hogy a weboldalt böngésző felhasználó elfogadta-e a nanobárt vagy sem

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldal használatának megkönnyítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 év, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

_pfbsesid

Süti funkciója:

a weboldalt felhasználó weboldal látogatási tevékenységét azonosítja

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt felhasználó weboldal látogatási tevékenysége azonosításának eredménye

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldalon alkalmazott prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.,Prefixbox R&D Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

eresési élmény javításával segít a vásárlóknak megtalálni a tökéletes terméket. Prefixbox R&D Kft: a keresési élmény javításával segít a vásárlóknak megtalálni a tökéletes terméket, ill. az adatkezelőnek segít abban, hogy az adatkezelő által értékesített termékek, ill. az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások személyre szabottan kerüljenek megjelenítésre a weboldalon

 

Süti neve:

_pfbuid

Süti funkciója:

ez a süti arra szolgál, hogy beazonosítsa, hogy olyan felhasználó böngészi-e a weboldalt, aki már korábban is böngészte azt

Kezelt személyes adatok:

azon adat, hogy a weboldalt böngésző felhasználó korábban is böngészte-e a weboldalt

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.,,Prefixbox R&D Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Prefixbox R&D Kft: a keresési élmény javításával segít a vásárlóknak megtalálni a tökéletes terméket, ill. az adatkezelőnek segít abban, hogy az adatkezelő által értékesített termékek, ill. az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások személyre szabottan kerüljenek megjelenítésre a weboldalon

 

Süti neve:

_prefixboxVariant

Süti funkciója:

Az A/B tesztelés (egy konverziónövelő módszer, mely során valaminek két verziója kerül összehasonlításra azért, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy melyik teljesít jobban) során alkalmazott süti, a kontroll- vagy a kezelési csoportban való elhelyezését a rendszer naplózza, és az adott weboldalt böngésző felhasználó vásárlási magatartását veti összeg más weboldalt böngésző látogató vásárlói magatartásával

Kezelt személyes adatok:

azon adat, hogy a weboldalt böngésző felhasználó korábban is böngészte-e a weboldalt

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a prefixbox kereső megfelelő működéséhez, A/B tesztelés lefolytatásához szükséges

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft.,,Prefixbox R&D Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Prefixbox R&D Kft: a keresési élmény javításával segít a vásárlóknak megtalálni a tökéletes terméket, ill. az adatkezelőnek segít abban, hogy az adatkezelő által értékesített termékek, ill. az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások személyre szabottan kerüljenek megjelenítésre a weboldalon


Statisztikai sütik:
Ezen sütik segítségével a weboldalt böngésző felhasználók számára és a weboldal használatának módjára vonatkozó, anonim statisztikai információk birtokába jut az adatkezelő. Ezek a sütik az adatokat összesítve és anonimizált módon tárolják, a felhasználó IP címét is csak részben rögzítik, tehát nem gyűjtenek a felhasználóról olyan információkat, amellyel a felhasználót egyedileg azonosítani lehet.
Egyes esetekben (pld. Google Analytics, Youtube, Google) az adatok az Európai Unió területére kívülre való továbbítására is sor kerülhet, olyan országokba, melyek az európaihoz hasonló adatvédelmi szinttel rendelkeznek, vagy az Európai Unió 2021/914 számú határozatával bevezetett olyan Standard Szerződési Feltételek kötési kötelezettség alá tartoznak, melynek célja hogy a továbbítás megfelelő adatvédelmi garanciák mellett történjen.

 

Süti neve:

_ga        

Süti funkciója:

Google Analytics süti, egyedi azonosítót tartalmaz, amely a weboldalt böngésző felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldalt böngésző felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 2 év, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

 

Közös adatkezelő:

 

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

 

Google Ireland Limited.

Adatfeldolgozói feladat:

 

 

 

Közös adatkezelői feladat:

 

 

 

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

 

Süti neve:

_gat

Süti funkciója:

Google Analytics süti, a Google Analytics lekérések szabályozására szolgál, blokkolja a meghatározott beérkező kérelmeket

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldalt böngésző felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

az munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Közös adatkezelő:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Google Ireland Limited.

Adatfeldolgozói feladat:

 

 

Közös adatkezelői feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

 

Süti neve:

_gid

Süti funkciója:

Google Analytics süti, egyedi azonosítót tartalmaz, amely a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál a felhasználók megkülönböztetésével

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldalt böngésző felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

az munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Közös adatkezelő:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

 Google Ireland Limited.

Adatfeldolgozói feladat:

 

 

Közös adatkezelői feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

 

Süti neve:

__utmz

Süti funkciója:

Google által használt süti, rögzíti, hogy a weboldalt böngésző felhasználó egy keresőmotorból (és ha igen, milyen kulcsszót használt), egy linkről vagy egy korábbi oldalról (például egy könyvjelzőről) érkezett

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó által használt keresőmotor, a keresőmotorból használt kulcsszó, ill., hogy a felhasználó egy linkről vagy egy korábbi oldalról érkezett-e

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldalt böngésző felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 6 hónap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Közös adatkezelő:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

 Google Ireland Limited.

Adatfeldolgozói feladat:

 

 

Közös adatkezelői feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

 

Süti neve:

__utma

Süti funkciója:

Google Analytics süti, tárolja a látogatások számát (látogatónként), az első látogatás, az előző látogatás és az aktuális látogatás időpontját

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó látogatásai száma, az első látogatás, az előző látogatás és az aktuális látogatás időpontja

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldalt böngésző felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 2 év, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Google Ireland Limited.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

 

Süti neve:

__utmb

Süti funkciója:

Google Analytics süti, segítségével ellenőrizni lehet, hogy milyen gyorsan távoznak a felhasználók a weboldalról, rögzíti, hogy mikor kezdődött a látogatás és mikor ért véget

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó látogatásának kezdő és záró időpontja

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldalt böngésző felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 30 perc, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Google Ireland Limited.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

 

Süti neve:

__utmc

Süti funkciója:

Google Analytics süti, segítségével ellenőrizni lehet, hogy milyen gyorsan távoznak a felhasználók a weboldalról, rögzíti, hogy mikor kezdődött a látogatás és mikor ért véget

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó látogatásának kezdő és záró időpontja

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldalt böngésző felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

az munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Google Ireland Limited.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

 

Süti neve:

disqus_unique    

Süti funkciója:

a weboldal látogatásával kapcsolatos statisztikákat gyűjti össze

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó látogatása/látogatásainak száma, a felhasználó által weboldalon töltött átlagos idő és az általa betöltött oldalak száma

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldal látogatottságára és a felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 év, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

PREF    

Süti funkciója:

egyedi azonosítót tárol, amely segítségével a Google a YouTube-videók használati statisztikáit őrzi meg

Kezelt személyes adatok:

egyedi azonosító, amelynek alapja a weboldalt böngésző felhasználó Google által összeállított YouTube-videók használati statisztikáira vonatkozik

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldal látogatottságára és a felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 8 hónap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

 

Közös adatkezelő:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

 

Google Ireland Limited

Adatfeldolgozói feladat:

 

 

Közös adatkezelői feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: YouTube-videók használati statisztikái rendelkezésre bocsátása

 

Süti neve:

YSC      

Süti funkciója:

Youtube LLC. állítja be, egyedi azonosítót tartalmaz, amely a weboldalt böngésző felhasználó által megtekintett videók statisztikáit tartalmazza

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó által megtekintett videók statisztikái

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldal látogatottságára és a felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 8 hónap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

 

Közös adatkezelő:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

 

Google Ireland Limited

Adatfeldolgozói feladat:

 

 

Közös adatkezelői feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Goggle Ireland Limited: Youtube videókra vonatkozó statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

 

Süti neve:

__utmv

Süti funkciója:

Ha az adatkezelő egyedi jelentéseket használ a Google Analytics szolgáltatásban, és egyedi szegmentálást állított be a weboldalon, akkor az _utmv Google Analytics süti segítségével fogja tudni az Analytics, hogyan osztályozza az adott látogatót

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó osztályozási adatai

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldal látogatottságára és a felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a felhasználók osztályozása, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 2 év, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

 

Közös adatkezelő:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

 Google Ireland Limited

Adatfeldolgozói feladat:

 

 

Közös adatkezelői feladatok:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

Marketing célú sütik
A weboldal látogatásával a felhasználó eszközére harmadik fél (Google, Youtube, Facebook, Emarsys) általi, marketing célú sütik is elhelyezésre kerülhetnek, amelyek a keresettség mérésére szolgálnak, ill. felhasználhatók arra is, hogy az adatkezelő jobb hirdetéseket, ill. személyre szabott ajánlatokat jelenítsen meg online. Ezen sütik nem gyűjtenek a felhasználóról olyan információkat, amellyel a felhasználót egyedileg azonosítani lehet.

 

Süti neve:

fr

Süti funkciója:

Facebook süti, amely egyedi böngésző azonosítót és felhasználói azonosítót tartalmaz a célzott hirdetések megjelenítéséhez, ezekhez azonosítókhoz kötődik azaz információ, hogy a weboldalt böngésző felhasználó milyen oldalakat látogatott korábban

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó által korábban látogatott oldalak adatai

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldal látogatottságára és a felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 3 hónap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Közös adatkezelő:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

 Facebook Ireland Ltd

Adatfeldolgozói feladat:

 

 

Közös adatkezelői feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Facebook Ireland Ltd: statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

 

Süti neve:

impression.php/#

Süti funkciója:

Facebook süti, amely regisztrálja a megjelenéseket a Facebook bejelentkezési gombot tartalmazó oldalakon

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó által a Facebook bejelentkezési gombot tartalmazó oldalakon történ megjelenítések

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldal látogatottságára és a felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

 munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Közös adatkezelő:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft,

Facebook Ireland Ltd

Adatfeldolgozói feladat:

 

 

Közös adatkezelői feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Facebook: statisztikai elemzés elkészítése a weboldal működtetése céljából

 

Süti neve:

NID

Süti funkciója:

Google süti, egyedi azonosítót tárol, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét, az azonosítót célzott hirdetésekre történő felhasználás céljából

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző, visszatérő felhasználó eszköze

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

célzott hirdetésekre történő felhasználás

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 6 hónap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Google Ireland Limited

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése a célzott hirdetések céljából

 

Süti neve:

VISITOR_INFO1_LIVE

Süti funkciója:

Youtube süti, megbecsüli a weboldalt böngésző felhasználó sávszélességét a YouTube videókat tartalmazó oldalakon

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó sávszélessége a YouTube videókat tartalmazó oldalakon

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

a weboldal látogatottságára és a felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 179 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Közös adatkezelő:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

 Google Ireland Limited

Adatfeldolgozói feladat:

 

 

Adatkezelői feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése

 

Süti neve:

tr

Süti funkciója:

Facebook süti, a weboldalt böngésző felhasználó azonosítására és a felhasználó tevékenységének követésére szolgál

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó elhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

Facebookos hirdetések optimalizálásának elősegítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Közös adatkezelő:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft,

Facebook Ireland Ltd

Adatfeldolgozói feladat:

 

Közös adatkezelői feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Facebook Ireland Ltd: statisztikai elemzés elkészítése

 

Süti neve:

CDSDevic

Süti funkciója:

intelligens termékajánló egy azonosítót generál a weboldalt böngésző felhasználó első látogatása alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdekében, minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonim módon azonosított felhasználóhoz tartozik

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó tevékenységeire vonatkozó azonosító

Érintett:

az a természetes személy, aki a weboldalt böngészi (felhasználó)

Az adatkezelés célja:

intelligens termékajánlás

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 14799 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

CDSDeviceInformation_SR

Süti funkciója:

amikor bejelentkezik a regisztrált vásárló az intelligens termékajánlást használó webáruházba, akkor bekerül a sütibe a regisztrált vásárló SR adatbázisában szereplő felhasználó- és vásárlói csoport azonosító, továbbá az adott oldalra vonatkozó információk kerülnek be a rögzített felhasználó tevékenységekhez, mint pl.: az adott oldalhoz tartozó termék, kategória ID-ja

Kezelt személyes adatok:

a regisztrált vásárló SR adatbázisában szereplő felhasználó- és vásárlói csoport azonosítója, az adott oldalhoz tartozó termék, kategória ID-ja

Érintett:

a regisztrált vásárló

Az adatkezelés célja:

intelligens termékajánlás

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 14799 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

CDSMunkamenet

Süti funkciója:

az intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a weboldalt böngésző felhasználó munkameneteit, 30 perc inaktivitást követően az újabb oldalmegtekintéseket már új munkamenetnek értelmez

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó munkamenetei

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

intelligens termékajánlás

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 14799 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

OrcinusGlobalVersion

Süti funkciója:

intelligens ajánló rendszer A/B teszteléséhez tárolja el a böngészőhöz, hogy milyen kiosztást kapott a weboldalt böngésző felhasználó (A vagy B). Első alkalommal ez a verzió átküldésre kerül Analyticsbe is, amelyet követően a statisztikákat szegmentálni lehet verziónként. Továbbá az intelligens ajánló rendszer hatékonyságának elemzésére szolgáló statisztikáinak (átkattintások aránya) elkészítésére is felhasználásra kerül.

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó kiosztása, átkattintások aránya

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

weboldal használatára vonatkozó satatisztikák elkészítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 14799 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Google Ireland Limited

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Google Ireland Limited: statisztikai elemzés elkészítése

 

Süti neve:

OrcinusGlobalVersionSet 

Süti funkciója:

OrcinusGlobalVersion süti általi verzió kiosztást követően jön létre. Ha létezik ez a süti, akkor onnantól kezdve az Analyticsnek már nem kerül átküldésre a felhasználó verziója

Kezelt személyes adatok:

a weboldalt böngésző felhasználó kiosztása, átkattintások aránya

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

weboldal használatára vonatkozó statisztikák elkészítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 14799 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

 

Süti neve:

scarab.profile

Süti funkciója:

tárolja a felhasználói profilinformációkat, a felhasználó által böngészett termékeket, stb., továbbá tárolja az adatfeldolgozó által alkalmazott szkriptjekre vonatkozó teljesítményméréseket, betöltési időket, végrehajtási időket stb. miután az első esemény (go parancs) által generáltak, az ebben a sütiben tárolt információk titkosítva vannak, ez a a süti csak akkor van jelen, ha az xp süti blokkolva van

Kezelt személyes adatok:

weboldalt böngésző felhasználó profilinformációi

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

a weboldalt böngésző felhasználó érdeklődési körének feltérképezése és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatok megjelenítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 év, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Emarsys

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Emarsys:a weboldalt böngésző felhasználó profiladatok feldolgozása, erről statisztika készítése

 

 

Süti neve:

scarab.visitor

Süti funkciója:

tárolja a weboldalt böngésző felhasználó azonosítóját, amely a felhasználót a munkameneteken keresztül azonosítja

Kezelt személyes adatok:

weboldalt böngésző felhasználó azonosítója

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

a weboldalt böngésző felhasználó érdeklődési körének feltérképezése és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatok megjelenítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 év, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Emarsys

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.:weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Emarsys:a weboldalt böngésző felhasználó profiladatok feldolgozása, erről statisztika készítése

 

Süti neve:

optiMonkClient

Süti funkciója:

tárolja az Optimonk számára, hogy a weboldalt böngésző felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, ill, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről

Kezelt személyes adatok:

weboldalt böngésző felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, ill, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

felhasználói élményének fokozása, weboldal fejlesztése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 4 év, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Optimonk

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Optimonk: a weboldalt böngésző felhasználó kezelt adatainak feldolgozása, erről statisztika készítése

 

Süti neve:

optiMonkSession

Süti funkciója:

tárolja az Optimonk számára, hogy a weboldalt böngésző felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről          

Kezelt személyes adatok:

weboldalt böngésző felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, ill, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

felhasználói élményének fokozása, weboldal fejlesztése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Optimonk

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Optimonk: a weboldalt böngésző felhasználó kezelt adatainak feldolgozása, erről statisztika készítése

 

Süti neve:

OptiMonkVisitorAttributes

Süti funkciója:

tárolja az Optimonk számára a weboldalt böngésző felhasználó adatait, például hogy milyen országból érkezett      

Kezelt személyes adatok:

weboldalt böngésző felhasználó adatai, például hogy milyen országból érkezett

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

felhasználói élményének fokozása, weboldal fejlesztése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 14799 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Optimonk

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Optimonk: a weboldalt böngésző felhasználó kezelt adatainak feldolgozása, erről statisztika készítése

 

Süti neve:

OptiMonkVisitorCart

Süti funkciója:

tárolja az Optimonk számára a felhasználó kosarának információit, hogy a kosárhoz köthető ajánlatokat tudjon megjeleníteni a felhasználó számára               

Kezelt személyes adatok:

weboldalt böngésző felhasználó kosár információ

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

kosárhoz köthető ajánlatokat megjelenítése a weboldalt böngésző elhasználó számára

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

munkamenet végével, ill a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Optimonk

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Optimonk: a weboldalt böngésző felhasználó kezelt adatainak feldolgozása, erről statisztika készítése

 

Süti neve:

facebookpixel_purchase_*

Süti funkciója:

segít abban, hogy a Facebook mérni tudja a felhasználók konverzióját, lássa a vásárlásokat és a pénztár folyamat befejezését

Kezelt személyes adatok:

weboldalt böngésző felhasználók konverziója, vásárlásai és a pénztár folyamatok befejezése

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

célzott hirdetéseket megjelenítése a weboldal felhasználói számára és konverziók mérése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 hét, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Facebook

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Facebook: a weboldalt böngésző felhasználó kezelt adatainak feldolgozása, erről statisztika készítése

 

Süti neve:

_aku

Süti funkciója:

Árukereső.hu Megbízható Bolt szolgáltatás sütije, amely a weboldalt böngésző felhasználó egyedi azonosítóját tárolja, és abban segít, hogy az Árukereső össze tudja gyűjteni a már ténylegesen vásárolt felhasználók véleményét

Kezelt személyes adatok:

 weboldalt böngésző felhasználó egyedi azonosítója, amely abban segít, hogy az Árukereső össze tudja gyűjteni a már ténylegesen vásárolt felhasználók véleményét

Érintett:

a weboldalt böngésző felhasználó

Az adatkezelés célja:

vásárlói elégedettség mérése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

ezen süti élettartama 1 nap, ezt követően automatikusan törlődik

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft, Online Comparison Shopping Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Online Comparison Shopping Kft: a weboldalt böngésző felhasználó kezelt adatainak feldolgozása, erről statisztika készítése

 

A weblap kódjába a weboldalt böngésző felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódjai kerültek beágyazásra:
• Google Analytics - https://policies.google.com/privacy
• Facebook Pixel - https://www.facebook.com/policy.php
• Prefixbox - https://www.prefixbox.com/en-us/PrivacyPolicy
• Emarsys - https://emarsys.com/privacy-policy/
• Árukereső Trusted Shop Widget - https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html
• Youtube - https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=hu


3.1.3. Közösségi gombok, hivatkozások
A weboldal Facebook, Instagram és X (Twitter) közösségi gombokat, ill. YouTube hivatkozást (a továbbiakban együtt: hivatkozások) használ, amelyek lehetővé teszik a weboldalt böngésző felhasználók számára, hogy az adott közösségi gombra kattintással a weboldalról az adatkezelő közösségi oldalára (Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube) jussanak el közvetlenül. Ezek a hivatkozások az adatkezelőtől független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy a felhasználó az interneten, ill. a weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat. A hivatkozásra kattintás esetén a Facebook, Instagram, X, (Twitter) ill. a YouTube adatkezelésére az adatkezelő nincs ráhatással, ebben a körben a Facebook, Instagram, X (Twitter), ill. A YouTube önálló adatkezelőnek minősül.


A Facebook adatkezelési szabályzata a https://www.facebook.com/privacy oldalon érhető el.
Az Instagram adatkezelési szabályzata a https://privacycenter.instagram.com/policy oldalon érhető el.
Az X (Twitter) adatkezelési szabályzata a https://twitter.com/en/privacy oldalon érhető el.
A YouTube adatkezelési szabályzata a https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=hu oldalon érhető el.


A weboldal Árukereső.hu hivatkozást is használ, amely lehetővé teszi a weboldalt böngésző felhasználók számára, hogy e hivatkozásra kattintással a weboldalról az Árukereső.hu weboldalára jussanak el közvetlenül. Az Árukereső.hu weboldal adatkezelője/adatkezelői adatot gyűjthetnek arról, hogy a felhasználó az interneten, ill. e weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat.
Árukereső.hu adatkezelési szabályzata a https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html oldalon érhető el.


3.2. Vásárlói fiók
3.2.1. A vásárlói fiók regisztrációja


A weboldalt böngésző felhasználók vásárlói fiók regisztrációjával, vagy anélkül is jogosultak a weboldalon (a webáruházban) megrendelést leadni, ill. vásárolni. A vásárlói fiók a regisztráló felhasználók számára számos előnnyel jár, ugyanis az ilyen módon regisztrált felhasználó a fiókjába belépve követheti a megrendelés életútját, ill. teljesítését, ún. „kedvencek” menübe elmentheti azon termékeket, amelyeket a későbbiekben meg kíván vásárolni, visszanézheti korábbi vásárlásai adattartalmát. A vásárlói fiók regisztrációja során e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám és jelszó megadása kötelező.

Kezelt személyes adatok:

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, jelszó, regisztréció ideje

Érintett:

a weboldalon vásárlói fiókot regisztráló természetes személy felhasználó

Az adatkezelés célja:

vásárlói fiók létrehozása, amely lehetővé teszi a felhasználó számára  meghatározott tartalmak (pld: „kedvencek” menü, megrendelés életútja, vásárlási előzmények) elmentését, ezáltal a felhasználói élményt fokozza

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával (a kezelt adatok űrlapra történő beírása és a regisztráció véglegesítésére való kattintás) ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

a vásárlói fiók érintett általi törlése, azzal, hogy a regisztrált vásárlói fiókot 3 év inaktivitás (amikor a regisztráció alapján az első belépést követő 3 éven belül nem történik belépés) után automatikusan törli az adatkezelő

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása


3.2.2. A vásárlói fiók regisztrációs adatainak módosítása:
A regisztrált vásárlói fiókot a regisztrált felhasználó bármikor módosíthatja, amelyről a regisztrációkon megadott e-mail címére automatikusan generált tájékoztatást kap. A regisztrált vásárlói fiókhoz tartozó korábbi teljesített megrendelések törlésére, helyesbítésére számviteli okból nincsen mód.

Kezelt személyes adatok:

a regisztráció során, ill. a módosítás során megadott személyes adatok (e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám és jelszó), „kedvencek” menü, ill. korábbi megrendelések tartalma, a korábbi rendelések életútja

Érintett:

a weboldalon vásárlói fiókot regisztrált természetes személy felhasználó

Az adatkezelés célja:

vásárlói fiók regisztrációs adatainak frissítése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával (a kezelt adatok űrlapra történő beírása és a módosítás véglegesítésére való kattintás) ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

a vásárlói fiók érintett általi törlése, azzal, hogy a regisztrált vásárlói fiókot 3 év inaktivitás (amikor a regisztráció alapján az első belépést követő 3 éven belül nem történik belépés) után automatikusan töröli az adatkezelő

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása


3.2.3. Új jelszó igénylése:
A regisztrált felhasználó a weboldaon megjelenő űrlapon igényelheti a vásárlói fiókjához tartozó jelszó cseréjét, amelyhez a regisztrált felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címét kell megadnia, amelyre automatikus üzenetben küldünk új jelszót, amelyet a regisztrált felhasználó a vásárlói fiókjába belépve aztán megváltoztathat.

 

Kezelt személyes adatok:

 regisztrált felhasználó által megadott e-mail cím, új jelszó

Érintett:

a weboldalon vásárlói fiókot regisztrált természetes személy felhasználó

Az adatkezelés célja:

a regisztrált felhasználó számára új jelszó biztosítása

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával (a kezelt adatok űrlapra történő beírása és az új jelszó igénylésére való kattintás) ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

az új jelszó regisztrált vásárló általi módosításáig

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: weboldal működésének technikai feltételeinek biztosítása (tárhely szolgáltatás, karbantartás, fejlesztés)

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

3.2.4. A vásárlói fiók törlése
A vásárlói fiókot az adatkezelő 3 év inaktivitás után automatkusan törli. A regisztrált felhasználó a regisztrált vásárlói fiókját bármikor önkéntesen törölhetia weboldalon regisztrált fiókján keresztül. A regisztrált vásárlói fiókot a regisztrált felhasználó bármikor módosíthatja, amelyről a regisztrációkon megadott e-mail címére automatikusan generált tájékoztatást kap. A regisztrált vásárlói fiókhoz tartozó korábbi teljesített megrendelések törlésére, helyesbítésére számviteli okból nincsen mód. A vásárlói fiók törlését követően az adatkezelő adatkezelést nem végez.


3.3. Ajánlatkérések a weboldalon elérhető űrlapokon keresztül
A weboldalon „AJÁNLATKÉRÉS”, „VISSZAHÍVÁST KÉREK”, valamint „EGYEDI AJÁNLATKÉRÉS” gombra kattintással megjelenő űrlapok kitöltésével és beküldésével a weboldalt böngésző felhasználónak lehetősége van ajánlatot kérni az adatkezelőtől. Az előbb felsorolt ajánlatkérő űrlapok beküldése nem előfeltétele a felhasználó és az adatkezelő közötti szerződés megkötésének.


3.3.1. Általános ajánlatkérés
Ez a funkció a weboldalon található „AJÁNLATKÉRÉS” gombra kattintással érhető el. Az itt található űrlap kitöltése és beküldés útján a felhasználó (a továbbiakban: ajánlatkérő) ajánlatot kérhet az adatkezelőtől az általa értékesített termékek, ill. az általa nyújtott, űrlap szerinti szolgáltatások tekintetében. Kötelezően megadandó adatok az ajánlatkérő neve, e-mail címe, annak megjelölése, hogy mely termékről kíván ajánlatot kérni, a kapcsolatfelvétel módja (ajánlatkérés, helyszíni felmérés). Az ajánlatkérő választása szerint az űrlapon megadhatja a címét, a telefonszámát, azon termék típusát/cikkszámát, amelyre vonatkozóan ajánlatot kér, ill. egyéb leírást, megjegyzést tehet.


Az ajánlatkérő űrlapon feltüntetett személyes adatok helyességért és valósságáért az űrlapot kitöltő és beküldő természetes személy tartozik felelősséggel. Amennyiben az ajánlatkérő űrlapon nem az űrlapot kitöltő természetes személy, hanem harmadik természetes személy került megjelölésre, úgy ezen harmadik személy adatainak feltüntetéséhez, az adatkezelő részére történő beküldéséhez, ill. a beküldött űrlapon megjelölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás előzetes beszerzéséért az űrlapot beküldő természetes személy felelős. Amennyiben harmadik természetes személy személyes adatai kerülnek a beküldött űrlapon megjelölésre, az adatkezelő vélelmezi e harmadik természetes személy adatainak űrlapon való feltüntetéséhez, az űrlapon beküldéséhez, és a beküldött űrlapon feltüntetett személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez történt hozzájárulását.

 

 

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail cím, annak megjelölése, hogy mely termékről kér ajánlatot, a kapcsolatfelvétel űrlapon megjelölt módja, valamint az űrlapon megadott nem kötelező adatok (cím, telefonszám azon termék típusa/cikkszáma, amelyre vonatkozóan ajánlatot kér, ill.  egyéb leírás, megjegyzés),bejelentés ideje

Érintett:

a weboldalon keresztül beküldött űrlapon megjelölt adatok alapján beazonosítható természetes személy (ajánlatkérő)

Az adatkezelés célja:

a beküldött űrlapon megjelöltek alapján beazonosítható természetes személlyel (ajánlatkérővel) való kapcsolatfelvétel (válasz ajánlatra, módosított ajánlat közlése, egyeztetés a szerződés megkötése érdekében), az elfogadott ajánlat alapján az ajánlatkérővel, mint megrendelővel megkötendő szerződés előkészítése

Az adatkezelés jogalapja:

Az  űrlap adatkezelőhöz való beküldése alapján az adatkezelő adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával (a kezelt adatok űrlapra történő beírása és az űrlap beküldése) ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Amennyiben az érintettel a szerződés létrejön, és az alapján az adatkezelő teljesít, az űrlapon megadott telefonszám azon termék típusa/cikkszáma, amelyre vonatkozóan ajánlatot kér, ill. egyéb leírás, megjegyzés adatok adatkezelésének jogalapja az adatkezelő szerződésből eredő igényeinek érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel az űrlapon megjelölt név és cím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az űrlap beküldését követő 60 napon belül az érintettel nem jön létre szerződés, az adatkezelő az ajánlatkérés során kezelt személyes adatokat 60 napig kezeli, ezt követően automatikusan törli.

Amennyiben az érintettel szerződéskötésre kerül sor, úgy az adatkezelő a kezelt személyes adatok közül a megadott e-mail cím, annak megjelölése, hogy mely termékről kértek ajánlatot, a kapcsolatfelvétel űrlapon megjelölt módja, valamint az űrlapon megadott telefonszám azon termék típusa/cikkszáma, amelyre vonatkozóan ajánlatot kér, ill. egyéb leírás, megjegyzés, bejelentés ideje adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név, ill. cím adatokat a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Teljesítésről kiállított számla tekintetében az Érdek és Felelősség Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhelyszolgáltatás

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Érdek és Felelősség Kft: számla alapján könyvelési feladatok elvégzése

3.3.2. Visszahívás kérése
A „VISSZAHÍVÁST KÉREK” gombra kattintva elérhető űrlapon a név, telefonszám mezők kötelező, míg az üzenet mező opcionális (szabadon választott) kitöltésével a weboldalt böngésző felhasználó kezdeményezheti, ill kérheti, hogy az adatkezelő az általa értékesített termékekre, ill. az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó ajánlattal telefonon megkeresse.


A visszahívás kérésére irányuló űrlapon feltüntetett személyes adatok helyességért és valósságáért az űrlapot kitöltő és beküldő természetes személy tartozik felelősséggel. Amennyiben a visszahívás kérésére irányuló űrlapon nem az űrlapot kitöltő természetes személy, hanem harmadik természetes személy került megjelölésre, úgy ezen harmadik személy adatainak feltüntetéséhez, az adatkezelő részére történő beküldéséhez, ill. a beküldött űrlapon megjelölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás előzetes beszerzéséért az űrlapot beküldő természetes személy felelős. Amennyiben harmadik természetes személy személyes adatai kerülnek a beküldött űrlapon megjelölésre, az adatkezelő vélelmezi e harmadik természetes személy adatainak űrlapon való feltüntetéséhez, az űrlapon beküldéséhez, és a beküldött űrlapon feltüntetett személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez történt hozzájárulását.

 

Kezelt személyes adatok:

a beküldött űrlapon feltüntetett név, telefonszám, ill. az oda beírt üzenet, bejelentés ideje

Érintett:

a weboldalon keresztül beküldött űrlapon megjelölt adatok alapján beazonosítható természetes személy (ajánlatkérő)

Az adatkezelés célja:

a beküldött űrlapon megjelöltek alapján beazonosítható természetes személlyel (ajánlatkérővel) való kapcsolatfelvétel (ajánlat közlése, egyeztetés a szerződés megkötése érdekében), az elfogadott ajánlat alapján az ajánlatkérővel, mint megrendelővel megkötendő szerződés előkészítése

Az adatkezelés jogalapja:

Az  űrlap adatkezelőhöz való beküldése alapján az adatkezelő adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával (a kezelt adatok űrlapra történő beírása és az űrlap beküldése) ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Amennyiben az érintettel a szerződés létrejön, és az alapján az adatkezelő teljesít, az űrlapon megadott telefonszám és üzenet adatok adatkezelésének jogalapja az adatkezelő szerződésből eredő igényeinek érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel az űrlapon megjelölt név vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az űrlap beküldését követő 60 napon belül az érintettel nem jön létre szerződés, az adatkezelő a kezelt személyes adatokat 60 napig kezeli, ezt követően automatikusan törli.

Amennyiben az érintettel szerződéskötésre kerül sor, úgy az adatkezelő a kezelt személyes adatok közül a megadott telefonszám, ill. üzenet rovatban feltüntetett adatokat, ill. a bejelentés idejét a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Teljesítésről kiállított számla tekintetében: Érdek és Felelősség Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Érdek és Felelősség Kft: számla alapján könyvelési feladatok elvégzése

 

3.3.3. Egyedi ajánlatkérés
Az „EGYEDI AJÁNLATKÉRÉS” gombra kattintva a weboldalt böngésző felhasználó a név, e-mail cím, a termék, ill. a kapcsolatfelvétel módja (ajánlatkérés/helyszíni felmérés) kötelező megjelölése, továbbá a cím, telefonszám, ill. az egyéb mező opcionális (szabadon választott) kitöltésével kezdeményezheti, ill kérheti, hogy az adatkezelő az általa értékesített termékekre, ill. az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó cégünktől egyedi ajánlat megküldését e-mail útján.


Az egyedi ajánlat kérésére irányuló űrlapon feltüntetett személyes adatok helyességért és valósságáért az űrlapot kitöltő és beküldő természetes személy tartozik felelősséggel. Amennyiben az egyedi ajánlat kérésére irányuló űrlapon nem az űrlapot kitöltő természetes személy, hanem harmadik természetes személy került megjelölésre, úgy ezen harmadik személy adatainak feltüntetéséhez, az adatkezelő részére történő beküldéséhez, ill. a beküldött űrlapon megjelölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás előzetes beszerzéséért az űrlapot beküldő természetes személy felelős. Amennyiben harmadik természetes személy személyes adatai kerülnek a beküldött űrlapon megjelölésre, az adatkezelő vélelmezi e harmadik természetes személy adatainak űrlapon való feltüntetéséhez, az űrlapon beküldéséhez, és a beküldött űrlapon feltüntetett személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez történt hozzájárulását.

 

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail cím, termék, a kapcsolatfelvétel ajánlatkérő által megjelölt módja, valamint az ajánlatkérő által megadott nem kötelező adatok (cím, telefonszám, azon termék típusa/cikkszáma, amelyre vonatkozóan ajánlatot kér, ill. az ajánlatkérő egyéb leírása, megjegyzése), bejelentés ideje

Érintett:

a weboldalon keresztül beküldött űrlapon megjelölt adatok alapján beazonosítható természetes személy (ajánlatkérő)

Az adatkezelés célja:

a beküldött űrlapon megjelöltek alapján beazonosítható természetes személlyel (ajánlatkérővel) való kapcsolatfelvétel (válasz ajánlatra, módosított ajánlat közlése, egyeztetés a szerződés megkötése érdekében), az elfogadott ajánlat alapján az ajánlatkérővel, mint megrendelővel megkötendő szerződés előkészítése

Az adatkezelés jogalapja:

Az  űrlap adatkezelőhöz való beküldése alapján az adatkezelő adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával (a kezelt adatok űrlapra történő beírása és az űrlap beküldése) ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Amennyiben az érintettel a szerződés létrejön, és az alapján az adatkezelő teljesít, az űrlapon megadott e-mail cím, termék, a kapcsolatfelvétel megjelölt módja, telefonszám, azon termék típusa/cikkszáma, amelyre vonatkozóan ajánlatot kértek, ill. egyéb leírás, megjegyzés), bejelentés ideje adatkezelésének jogalapja az adatkezelő szerződésből eredő igényeinek érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel az űrlapon megjelölt név és cím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az űrlap beküldését követő 60 napon belül az érintettel nem jön létre szerződés, az adatkezelő a kezelt személyes adatokat 60 napig kezeli, ezt követően automatikusan törli.

Amennyiben az érintettel szerződéskötésre kerül sor, úgy az adatkezelő a kezelt személyes adatok közül az űrlapon megadott e-mail cím, termék, a kapcsolatfelvétel megjelölt módja, telefonszám, azon termék típusa/cikkszáma, amelyre vonatkozóan ajánlatot kértek, ill. egyéb leírás, megjegyzés) adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név, cím adatokat a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Teljesítésről kiállított számla tekintetében: Érdek és Felelősség Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Érdek és Felelősség Kft: számla alapján könyvelési feladatok elvégzése

 

3.4. Karbantartási igény bejelentése a weboldalon elérhető űrlapon keresztül
A karbantartási igény bejelentésére szolgáló űrlap a weboldalon található „KARBANTARTÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE” gombra kattintással érhető el, azonban ilyen igény a weboldalon feltüntetett Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is bejelenthető.


A „KARBANTARTÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE” gombra kattintva a weboldalt böngésző felhasználó név, e-mail cím telefonszám, karbantartási cím, beltéri egységek darabszáma mezők kötelező, míg a készülékek típusa mező opcionális (szabadon választott) kitöltésével kezdeményezheti, ill kérheti, hogy bejelentett igénye kapcsán az adatkezelő szerződés megkötése céljából megkeresse.


A fentebb írtak szerinti bejelentés (azaz az űrlap beküldése, vagy e-mai elküldése) nem előfeltétele a szerződés megkötésének.


A karbantartási igény bejelentésére irányuló űrlapon feltüntetett személyes adatok helyességért és valósságáért az űrlapot kitöltő és beküldő természetes személy tartozik felelősséggel. Amennyiben a karbantartási igény bejelentésére irányuló űrlapon nem az űrlapot kitöltő természetes személy, hanem harmadik természetes személy került megjelölésre, úgy ezen harmadik személy adatainak feltüntetéséhez, az adatkezelő részére történő beküldéséhez, ill. a beküldött űrlapon megjelölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás előzetes beszerzéséért az űrlapot beküldő természetes személy felelős. Amennyiben harmadik természetes személy személyes adatai kerülnek a beküldött űrlapon megjelölésre, az adatkezelő vélelmezi e harmadik természetes személy adatainak űrlapon való feltüntetéséhez, az űrlapon beküldéséhez, és a beküldött űrlapon feltüntetett személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez történt hozzájárulását.

 

Kezelt személyes adatok:

a beküldött űrlapon feltüntetett név, e-mail cím telefonszám, karbantartási cím, beltéri egységek darabszáma, készülékek típusa, bejelentés ideje

Érintett:

a weboldalon keresztül beküldött űrlapon megjelölt adatok alapján beazonosítható természetes személy (igénylő)

Az adatkezelés célja:

a beküldött űrlapon megjelöltek alapján beazonosítható természetes személlyel (igénylővel) való kapcsolatfelvétel (válasz közlése, módosított ajánlat közlése, egyeztetés a szerződés megkötése érdekében), elfogadott ajánlat alapján az igénylővel, mint megrendelővel megkötendő szerződés előkészítése (az adatkezelés a beküldött űrlapon rögzítettek, ill. az abban feltüntetett személyes adatok elektronikus formában (tárhelyen) történő megőrzésére, az űrlapon feltüntetett személlyel való kapcsolatfelvételre (válasz közlése, egyeztetés a szerződés megkötés érdekében) terjed ki)

Az adatkezelés jogalapja:

Az  űrlap adatkezelőhöz való beküldése alapján az adatkezelő adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával (a kezelt adatok űrlapra történő beírása és az űrlap beküldése) ad meg(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Amennyiben az érintettel a szerződés létrejön, és az alapján az adatkezelő teljesít, az űrlapon megadott e-mail cím telefonszám, karbantartási cím, beltéri egységek darabszáma, készülékek típusa, bejelentés ideje adatok adatkezelésének jogalapja az adatkezelő szerződésből eredő igényeinek érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel az űrlapon megjelölt név – ill. amennyiben a karbantartási cím az érintett lakcímével azonos- a karbantartási cím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az űrlap beküldését követő 60 napon belül az érintettel nem jön létre szerződés, az adatkezelő a kezelt személyes adatokat 60 napig kezeli, ezt követően automatikusan törli.

Amennyiben az érintettel szerződéskötésre kerül sor, úgy az adatkezelő a kezelt személyes adatok közül az űrlapon megadott megadott e-mail cím telefonszám, karbantartási cím, beltéri egységek darabszáma, készülékek típusa adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név adatot – ill. amennyiben a karbantartási cím az érintett lakcímével azonos - a karbantartási cím adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Teljesítésről kiállított számla tekintetében: Érdek és Felelősség Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhelyszolgáltatás

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Érdek és Felelősség Kft: számla alapján könyvelési feladatok elvégzése

 

3.5. E-mailen történő kapcsolatfelvétel, ill. kapcsolattartás
A weboldalon feltüntetett Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre külső levelező rendszeren keresztül küldött e-mail útján is lehetőség van az adatkezelővel történő kapcsolatfelvételre (ajánlatkérés, visszahívás kérése, egyedi ajánlat kérése, karbantartási igény bejelentése, stb.) és a kapcsolattartásra. Az e-mail elküldése nem előfeltétele a szerződés megkötésének. Az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén az adatfeldolgozó nevében az adatkezelő mindenkori munkavállalói az adatkelező munkavállalóinak adatkezelő által munkavégzés céljából biztosított (munkavállaló neve)@bogyisz.hu e-mail címről küldenek választ, kivéve, ha a kapcsolatfelvétel az e-mail tartalma szerint visszahívás kérésére irányult.


Az adatkezelő, ill. az adatkelező munkavállalóinak adatkezelő által munkavégzés céljából biztosított e-mail címére megküldött e-mail tartalmáért, ill. az abban feltüntetett személyes adatok helyességért és valósságáért az e-mailt elküldő természetes személy tartozik felelősséggel. Amennyiben e-mailben nem az e-mailt ténylegesen elküldő természetes személy, hanem harmadik természetes személy került megjelölésre, úgy ezen harmadik személy adatainak feltüntetéséhez, az adatkezelő részére történő elküldéséhez, ill. az e-mailben feltüntetett személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás előzetes beszerzéséért az űrlapot beküldő természetes személy felelős. Amennyiben harmadik természetes személy személyes adatai kerülnek az e-mailben megjelölésre, az adatkezelő vélelmezi e harmadik természetes személy adatainak e-mailben való feltüntetéséhez, az e-mail elküldéséhez, és az adatkezelő, ill. az adatkezelő munkavállalóinak munkavégzésére szolgáló e-mail címre megküldött e-mailben feltüntetett személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez történt hozzájárulását. 

 

Kezelt személyes adatok:

feladó e-mail címe, a feladás időpontja, az e-mail üzenet tartalma

Érintett:

az e-mailt elküldő természetes személy, és/vagy az e-mailben feltüntetett adatok alapján beazonosítható elküldőtől eltérő harmadik természetes személy

Az adatkezelés célja:

a levelezésben (e-mailekben) rögzített személyes adatok elektronikus formában (tárhelyen) történő megőrzése, kapcsolatfelvétel (válasz adása), kapcsolattartás, ajánlat küldése, a szerződés létrehozása, ill. a szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

Az e-mail adatkezelőhöz, ill. az adatkezelő munkavállalóihoz való elküldése alapján az adatkezelő adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával (a kezelt adatok űrlapra történő beírása és az űrlap beküldése) ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Amennyiben az érintettel a szerződés létrejön, és az alapján az adatkezelő teljesít, az adatok adatkezelésének jogalapja az adatkezelő szerződésből eredő igényeinek érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel az e-mailben megjelölt név, ill lakcím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az e-mail adatkezelőhöz, ill. adatkezelő munkavállalóinak e-mail fiókjába történő megérkezését követő 60 napon belül az adatkezelő és az érintett között nem jön létre szerződés, az adatkezelő az e-mailen történt kapcsolatfelvétel, ill. kapcsolattartás során kezelt személyes adatokat 60 napig kezeli.

Amennyiben az érintettel szerződéskötésre kerül sor, úgy az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; az e-mailben megadott név és lakcím adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Teljesítésről kiállított számla tekintetében: Érdek és Felelősség Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Érdek és Felelősség Kft: számla alapján könyvelési feladatok elvégzése

Amennyiben az e-mailen történt kapcsolatfelvétel, ill. kapcsolattartás alapján adott ajánlatot az ajánlatkérő, vagy az általa kijelölt harmadik természetes személy elfogadja, és az alapján az adatkezelő és ajánlatkérő, vagy az általa kijelölt harmadik természetes személy között a szerződés létrejön, úgy az ajánlatkérő, ill. az általa kijelölt harmadik természetes személy (a továbbiakban: vásárló) köteles megadni az e-mail címét, vezetéknevét, keresztnevét, ill. telefonszámát. A vásárló, amennyiben nem az áru személyes átvételét választja, úgy köteles kiszállítási címet is megadni.

 

Kezelt személyes adatok:

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, kiszállítási cím

Érintett:

az a beazonosítható természetes személy, akivel a kapcsolatfelvétel, ill. kapcsolattartás során az adatkezelővel a szerződés létrejön (vásárló)

Az adatkezelés célja:

a megrendelés teljesítése, a megrendelés kiszállítása, a kiszállítás nyomonkövetése, a fizetés kezelése, számlázás, áruvisszaküldési és pénzvisszafizetési folyamatok aktiválása, áruvisszaküldéssel kapcsolatos ügyintézés

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatok adatkezelésének jogalapja az adatkezelő szerződésből eredő igényeinek érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel a név, ill lakcím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név és lakcím adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató, Shoprenter Kft

Teljesítésről kiállított számla tekintetében: Érdek és Felelősség Kft

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Érdek és Felelősség Kft: számla alapján könyvelési feladatok elvégzése

3.6. Online (webáruházból történő) termékvásárlás
A weboldalon lehetőség van vásárlói fiókba való bejelentkezés útján történő, ill. ún. regisztráció nélküli vásárlásra is.

3.6.1. Regisztráció nélküli vásárlás
Ebben az esetben egy vendégfiókon keresztül történik a vásárlás, amelyben a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kerülnek megadásra. A vendégfiókon keresztül történő megrendeléshez nem szükséges jelszó bevitele. A vendégfiók hátránya, hogy a rendeléshez szükséges személyes adatokat minden egyes alkalommal meg kell adni az újabb rendelések során. A megrendelés leadásához e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, szállítási mód megjelölése, házhoz szállítás esetén kiszállítási cím megadása, fizetési mód megjelölése szükséges. Amennyiben a szállítási cím a számlázási címtől eltér, úgy a számlázási cím is megadható

A vásárlás során feltüntetett személyes adatok helyességért és valósságáért a megrendelést weboldalon keresztül beküldő természetes személy tartozik felelősséggel. Amennyiben a megrendelésben nem az azt beküldő természetes személy, hanem harmadik természetes személy került megjelölésre, úgy ezen harmadik személy adatainak feltüntetéséhez, az adatkezelő részére történő elküldéséhez, ill. a megrendelés során feltüntetett személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás előzetes beszerzéséért a megrendelést beküldő természetes személy felelős. Amennyiben harmadik természetes személy személyes adatai kerülnek megjelölésre, az adatkezelő vélelmezi e harmadik természetes személy adatainak feltüntetéséhez, elküldéséhez, és a megrendelésben feltüntetett személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez történt hozzájárulását. 

/p>

Kezelt személyes adatok:

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, szállítási mód, kiszállítási cím, fizetési mód, számlázási cím, megjegyzés, megrendelés ideje

Érintett:

az természetes személy aki a leadott megrendelésben megjelöltek alapján beazonosítható (vásárló)

Az adatkezelés célja:

megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

A megrendelés (szerződés) teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel a névadatok, ill számlázási cím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

A vendégfiók adatait az adatkezelő 30 percig kezeli, amennyiben a vásárló nem fejezi be a vásárlást, vagy nem regisztrál vásárlói fiókot, úgy ezt követően ezen adatokat az adatkezelő automatikusan törli.

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név és számlázási cím adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató

Shoprenter Kft

(számla vonatkozásában) Érdek és Felelősség Kft

(Megbízható Bolt Program kapcsán, a vásárló e-mail adata tekintetében) Online Comparison Shopping Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

Shoprenter Kft.:webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Érdek és Felelősség Kft.: könyvelési feladatok ellátása

Online Comparison Shopping Kft.: a vásárlók e-mail címének tárolása a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából

3.6.2. Vásárlás vásárlói fiókon keresztül

A weboldalon regisztrált vásárlói fiókba történő belépéssel a vásárlói fiókban előzetesen rögzített adatokkal – amelyeket a vásárló a megrendelés leadása előtt módosíthat – is mód van a vásárlásra.

 

Kezelt személyes adatok:

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, szállítási mód, kiszállítási cím, fizetési mód, számlázási cím, megjegyzés,megrendelés ideje

Érintett:

az természetes személy aki a leadott megrendelésben megjelöltek alapján beazonosítható (vásárló)

Az adatkezelés célja:

megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

A megrendelés (szerződés) teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel a névadatok, ill számlázási cím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

A lebonyolított tranzakció adatait az adatkezelő a regisztrációs fiók törléséig tárolja és jeleníti meg a regisztrált vásárlói fiókban.

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név és számlázási cím adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató

Shoprenter Kft

(számla vonatkozásában) Érdek és Felelősség Kft

(Megbízható Bolt Program kapcsán, a vásárló e-mail adata tekintetében) Online Comparison Shopping Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

Shoprenter Kft.: webáruház működésének technikai feltételeinek biztosítása

Érdek és Felelősség Kft.: könyvelési feladatok ellátása

Online Comparison Shopping Kft.: a vásárlók e-mail címének tárolása a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából

3.7. Vásárlás, ill. szolgáltatás igénylés a weboldalon megjelenített telefonszámok felhívása útján

A weboldalon feltüntetett telefonszámok (üzlet: (+36)1 215 1662, ügyfélszolgálat: (+36)20 933 2499, iroda: (+36)70 560 0901) útján is mód van vásárlásra, ill. szolgáltatás igénylésére. A telefonhívásokat az adatkezelő nem rögzíti. A telefon útján történő megrendelés leadásához e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, szállítási mód megjelölése, házhozszállítás esetén kiszállítási cím megadása, fizetési mód megjelölése szükséges. Amennyiben a szállítási cím a számlázási címtől eltér, úgy a számlázási cím is megadható. Ez utóbbi adatokat írásban rögzíti a telefonhívással egyidejűleg az adatkezelő. A telefonon keresztül leadott megrendelésről rögzített adatok alapján a megrendelés adatait összefoglaló, a megrendelés során leadott e-mail címre visszaigazolást küld az adatkezelő.

A megrendelés során megadott személyes adatok helyességért és valósságáért a telefonos úton megrendelést leadó természetes személy tartozik felelősséggel. Amennyiben a megrendelésben nem a betelefonáló természetes személy, hanem harmadik természetes személy kerül megjelölésre, úgy ezen harmadik személy adatainak adatkezelő részére történő megadásához, ill. a megrendelés során feltüntetett személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás előzetes beszerzéséért a megrendelést beküldő természetes személy felelős. Amennyiben harmadik természetes személy személyes adatai kerülnek megjelölésre, az adatkezelő vélelmezi e harmadik természetes személy adatainak adatkezelővel való közléséhez, és a megrendelésben rögzített személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez történt hozzájárulását. 

 

Kezelt személyes adatok:

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, szállítási mód, kiszállítási cím, fizetési mód, számlázási cím, megjegyzés, megrendelés ideje

Érintett:

az természetes személy aki a leadott megrendelésben megjelöltek alapján beazonosítható (vásárló)

Az adatkezelés célja:

megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

A megrendelés (szerződés) teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel a névadatok, ill számlázási cím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név és számlázási cím adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

 

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhely szolgáltató

(számla vonatkozásában) Érdek és Felelősség Kft

(Megbízható Bolt Program kapcsán, a vásárló e-mail adata tekintetében) Online Comparison Shopping Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

Érdek és Felelősség Kft.: könyvelési feladatok ellátása

Online Comparison Shopping Kft.: a vásárlók e-mail címének tárolása a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából

3.8. Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások teljesítése

 

Kezelt személyes adatok:

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, megrendelés ideje, szolgáltatás nyújtásának tárgya, teljesítés helye, fizetési mód, számlázási cím, megjegyzés

Érintett:

az természetes személy aki a leadott megrendelésben megjelöltek alapján beazonosítható (megrendelő)

Az adatkezelés célja:

megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

A megrendelés (szerződés) teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel a névadatok, ill számlázási cím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név és számlázási cím adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Harmadik személy igénybe vétele a teljesítés kapcsán

Az adatkezelő jogosult arra, hogy a tőle megrendelt szolgáltatásokat harmadik személyek (egyéni vállalkozók, vagy vállalkozások) útján teljesítse. Ebben az esetben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, teljesítés helyének címe) az adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek (egyéni vállalkozók, vagy vállalkozások) részére kerülnek átadásra.

 

Kezelt személyes adatok:

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, szolgáltatás nyújtásának tárgya, teljesítés helye, fizetési mód, számlázási cím, megjegyzés

Érintett:

az természetes személy aki a leadott megrendelésben megjelöltek alapján beazonosítható (megrendelő)

Az adatkezelés célja:

megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

A megrendelés (szerződés) teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel a névadatok, ill számlázási cím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név és számlázási cím adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Az adatkezelő által megbízott egyéni vállalkozó, vagy vállalkozás

Adatfeldolgozói feladat:

A szolgáltatás tárgyát képező feladat ellátása, szolgáltatás tényleges nyújtása az adatkezelő megbízásából eljárva.

3.9. Fizetés
A weboldalon történő vásárlás során az alábbi fizetési módokra van lehetősége a vásárlónak:

•    Cetelem Online Áruhitel
•    Banki átutalás (előre utalás)
•    Készpénzes utánvét a futárnál
•    Bankkártyás utánvét a futárnál
•    Készpénzes fizetés az üzletben
•    Bankkártyás fizetés az üzletben

3.9.1. Cetelem Online Áruhitel
A vásárlónak módja van arra, hogy termékvásárlásra vonatkozó megrendelés leadása kapcsán Cetelem áruhitelt igényeljen. Amennyiben a vásárló fizetési módként a „Cetelem online áruhitelt” választja, úgy hiteligénylő lapot kell kitölteni és beküldenie  online. A vásárló által a weboldalon keresztül kitöltött és beküldött hiteligénylő lap, ill. az ahhoz csatolt mellékletek közvetlenül a Magyra Cetelem Zrt-hez kerül, az adatkezelő ezen adatok birtokába nem jut, a megrendelés során kizárólag arról szerez tudomást, hogy a vásárló a vásárláshoz – fizetési módként - áruhitelt kíván igénybe venni. A hiteligénylés beküldésével a Magyar Cetelem Zrt. információt szerezhet a vásárló hitelképességéről matematikai és statisztikai módszerek segítségével, hogy megóvja a jogos érdekeit. A vásárló a hiteligényléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kizárólag a Magyar Cetelem Zrt-hez fordulhat.

Elérhetőségek:
Név: Magyar Cetelem Zrt.
Tel.: (061) 458-6070
Ügyfélszolgálat postai cím, illetve személyes bejelentés: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:00
Elektronikus elérhetősége: www.cetelem.hu/kapcsolat
Honlap: www.cetelem.hu

A Magyar Cetelem Zrt. adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. A Magyar Cetelem Zrt. ügyfelei, és minden, a Magyar Cetelem Zrt adatkezelésével érintett személy közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat kérdéseivel, kéréseivel az adatvedelmi_tisztviselő@cetelem.hu email címen. A Magyar Cetelem Zrt. hatályos adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

3.9.2. Banki átutalás (előre utalás)
Banki átutalás esetén az adatkezelő által megadott bankszámlán történő jóváírással a pénzügyi teljesítést nyújtó az adatkezelő számára megismerhetővé teszi a (számlatulajdonosi) név, bankszámlaszám, közlemény rovatban feltüntetett adatok, utalás összege és annak pénzneme személyes adatait.

 

Kezelt személyes adatok:

a pénzügyi teljesítést nyújtó (fizető) személy által megadott (számlatulajdonosi) név, bankszámlaszám, közlemény rovatban feltüntetett adatok, utalás összege és annak pénzneme

Érintett:

pénzügyi teljesítést nyújtó (fizető) személy

Az adatkezelés célja:

A szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítés elősegítése, ill. a teljesítés megtörténtének ellenőrzése, számviteli szabályoknak való megfelelés.

Az adatkezelés jogalapja:

A  kártyabirtokos (pénzügyi teljesítést nyújtó személy) hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

A szerződés teljesítésről kiállított számlára tekintettel a névadatok, ill számlázási cím vonatkozásában az adatkezelő adatkezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név és számlázási cím adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Érdek és Felelősség Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

könyvelési feladatok elvégzése

3.9.3. Bankkártyás fizetés
Amennyiben a termék ellenértéke a termék kiszállításakor a futárnál kerül bankkártyával kifizetése, úgy a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adataihoz az adatkezelő nem jut hozzá semmilyen formában. Ebben az esetben a pénzügyi teljesítést nyújtó (fizető) a kiszállítást megvalósító futárcégtől kérhet felvilágosítást a bankkártyás fizetés lehetővé tevő pénzügyi szolgáltatóról, ill. a tranzakció során kezelt adatok továbbításáról, kezeléséről.


Amennyiben a termék ellenértéke az adatkezelő üzletében történő személyes átvétel során bankkártyával kerül kifizetése, úgy bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adataihoz az adatkezelő nem jut hozzá semmilyen formában.  Az adatkezelő a bankkártyás fizetés lebonyolításához az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. Szolgáltatását veszi igénybe. A bankkártyás tranzakció lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési kérdésekben az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. és Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. közös adatkezelők illetékesek. Az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://fizetesipont.hu/wp-content/uploads/2022/11/Adatkezel%C3%A9si%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_OFSZ_FP_2022%2010%2026.pdf


Elérhetőségek:
O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (adatkezelői kapcsolattartó)
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
Cégjegyzékszáma: 01-10-047548
Postacím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
Telefon: +36 1 999 2222
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://ofsz.hu/
Az adatkezelői kapcsolattartó adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Székhely és levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
E-mail elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36 1 222-9999

Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
Cégjegyzékszáma: 01-09-294972
Postacím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
Telefon: +36 1 577 4664
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://fizetesipont.hu

3.10. Fizetési bizonylat (számla)
Az adatkezelő az általa történt értékesítésről, ill. az általa nyújtott szolgáltatásról a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően  a megrendelésben (szerződésben) rögzített számlázási adatokkal számlát állít ki. Az adatkezelő a számla kiállításához Provimax számlázó programot használ.


A megrendelés során megadott számlázási adatok helyességért és valósságáért a vásárló tartozik felelősséggel. Amennyiben a megrendelés alapján nem a vásárló a pénzügyi teljesítést nyújtó (fizető), úgy ezen harmadik természetes személy számlázási adatainak adatkezelővel való közléséhez, ill. azok adatkezelő általi kezeléséhez való hozzájárulás előzetes beszerzéséért a vásárló felelős. Amennyiben harmadik természetes személy személyes adatai kerülnek számlázási adatként megjelölésre, az adatkezelő vélelmezi e harmadik természetes személy számlázási adatainak adatkezelővel való közléséhez, és azok adatkezelő általi kezeléséhez történt hozzájárulását. 

 

Kezelt személyes adatok:

számlázási név és cím,

Érintett:

vásárló, vagy a pénzügyi teljesítést nyújtó (fizető) harmadik természetes személy

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdés a) pontja) alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a megadott név és számlázási cím adatot a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Érdek és Felelősség Kft.(könyvelő), Provimax Kft. (számlázó program)

Adatfeldolgozói feladat:

Érdek és Felelősség Kft.: könyvelési feladatok elvégzése

Provimax Kft: számlakészítés számlázó program útján

 

3.11. A megrendelt termékek kiszállítása
A vásárlónak a megrendelés leadásakor módja van arra, hogy a megrendelt terméket, vagy termékeket az adatkezelő 1097 Budapest, Timót utca 4/A. ép. szám alatt található üzletében személyesen átvegye. Amennyiben a megrendelésben a szállítás módjaként házhozszállítás, vagy GLS csomagpontba történő kézbesítés került a vásárló által megjelölésre, úgy az adatkezelő által a visszaigazolásra került megrendelésben megjelölt termékekből összeállított csomagot a GLS Hungary Kft. igénybevételével kézbesítteti.

 

Kezelt személyes adatok:

szállítási adatok (szállítási név, cím vagy kiválasztott GLS csomagpont), utánvétel összege

Érintett:

vásárló

Az adatkezelés célja:

a megrendelt termékek kiszállítása, számlázási adatok alapjául szolgáló adatok megőrzése

Az adatkezelés jogalapja:

A megrendelés (szerződés) teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), ill. amennyiben a szállítási név és cím a számlázási név és cím adatokkal megegyezik, úgy ezen adatok tekintetében jogi kötelezettség teljesítése (a számla megőrzése a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; amennyiben a megadott  szállítási név és cím a számlázási adatokkal megegyezik, úgy ezen adatotkat a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

GLS Hungary Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

termék kiszállítása

Amennyiben GLS csomagpontba történik a kiszállítás, úgy a vásárló által megjelölt csomagpontot üzemeltető személy/vállalkozás is adatkezelőnek minősül.

3.12. Elállási jog gyakorlása, visszáru

A fogyasztó, a fogyasztó és vállalkozás között szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó (fogyasztó a Ptk. rendelkezései szerint: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), vagy az általa megjelölt harmadik személy (címzett) általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Áruvisszaküldés esetén a vásárló köteles megadni az adatkezelő részére azt bankszámlaszámot is, amely a visszaküldött termék árának visszatérítéséhez szükséges.

 

Kezelt személyes adatok:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, rendelés szám, visszaküldés oka, szállítási adatok, elállás okán visszautalandó pénzösszeg kapcsán megadott bankszámlaszám

Érintett:

vásárló

Az adatkezelés célja:

a vásárlót megillető elállási jog gyakorlásának biztosítása, áruvisszaküldéssel kapcsolatos ügyintézés (a visszaérkezett elállási nyilatkozat iktatása, visszaküldött termékek feldolgozása)

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az adatkezelőt terhelő, a 2013. évi V. tv-ben (Ptk.-ban) és a 45/2014 Kormány rendeletben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:22 §-a alapján az  általános 5 éves elévülési határidőn belül kezeli; a számlázási név és cím adatokat a szerződés teljesítésétől a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., Érdek és Felelősség Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

Érdek és Felelősség Kft: könyvelési feladatok ellátása

3.13.  Fogyasztói kifogások és panaszok kezelése

A 2013. évi V. tv. (Ptk) Rendelkezései értelmében fogyasztónak minősülő vásárló (fogyasztó a Ptk. rendelkezései szerint: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az adatkezelő által értékesített termékkel vagy az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (szavatosság, jótállás), ill. panaszait az alábbi elérhetőségeken jogosult az adatkezelőnél szóban, vagy írásban nyitvatartási időben ( H-P, 8:00-17:00) bejelenteni:

Cím:1097 Budapest, Timót utca 4/A. ép.
Tel: Üzlet: (+36)1 215 1662, Ügyfélszolgálat: (+36)20 933 2499,  Iroda: (+36)70 560 0901
E-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A telefonon történő bejelentések rögzítésére, ill. a vásárló telefonszámának gépi rögzítésére nem kerül sor.

A fogyasztónak minősülő vásárló (a továbbiakban: vásárló) a fogyasztói kifogások, panaszok közlése során köteles megadni a név adatait (vezetéknév, keresztnév), kapcsolattartási cím adatait, ill. a kifogással, panasszal érintett, azok kezeléséhez elengedhetetlenül szükséges más személyes adatait. E-mail cím, ill. telefonszám megadására a panaszkezeléssel kapcsolatos kapcsolattartás megkönnyítése érdekében a vásárlónak lehetősége van. A szóban (személyesen, ill. telefonon) bejelentett kifogást, ill. panaszt az adatkezelő azonnal elintézi, amennyiben ez nem lehetséges jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet megküld a vásárló által a panaszbejelentés során megjelölt kapcsolattartási címre, vagy e-mail címre. A bejelentett kifogás, ill. panasz kapcsán az adatkezelő írásban érdemi választ küld a vásárló részére az általa megjelölt kapcsolattartási címre.

 

Kezelt személyes adatok:

név (kötelező), e-mail cím (nem kötelező), telefonszám (nem kötelező), vagy kapcsolattartási cím (kötelező), kifogással, panasszal érintett, azok kezeléséhez elengedhetetlenül szükséges más személyes adat

Érintett:

fogyasztónak minősülő vásárló

Az adatkezelés célja:

fogyasztói panaszok kezelése (jogszabályi kötelezettség a 2013. évi V. tv. és a az 1997. évi CLV. Törvény alapján)

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az adatkezelőt terhelő, a 2013. évi V. tv.-ben (Ptk) és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat panasz bejelentésétől, vagy jegyzőkönyv felvétele esetén a jegyzőkönyv felvételétől számított öt (5) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

E-mailen történt bejelentés esetén: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

3.14. Tájékoztatás kérése a weboldalon feltüntetett telefonszámokon keresztül
A weboldalon feltüntetett telefonszámokon keresztül lehetőség van tájékoztatást kérni az adatkezelőtől. A telefonbeszélgetés, ill. a hívó fél száma nem kerül rögzítése a hívás során. Amennyiben a kért tájékoztatás nem adható meg a telefonhívás során, úgy az adatkezelő a tájékoztatás későbbi megadására vonatkozó igény esetén a hívó féltől (a továbbiakban: tájékoztatáskérő) kérheti nevének (vezetéknév, keresztnév), ill. a tájékoztatáskérő választása szerint telefonszámának, vagy e-mail címének megadását.


A tájékoztatáskérés során megadott személyes adatok helyességért és valósságáért a betelefonáló természetes személy tartozik felelősséggel. Amennyiben a tájékoztatáskérés során nem a betelefonáló természetes személy, hanem harmadik természetes személy kerül megjelölésre, úgy ezen harmadik személy adatainak adatkezelő részére történő megadásához, ill. a megrendelés során feltüntetett személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás előzetes beszerzéséért az adatokat megadó természetes személy felelős. Amennyiben harmadik természetes személy személyes adatai kerülnek megjelölésre, az adatkezelő vélelmezi e harmadik természetes személy adatainak adatkezelővel való közléséhez, és a tájékoztatáskérés során rögzített személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez történt hozzájárulását. 

 

Kezelt személyes adatok:

Amennyiben tájékoztatás nem adható meg a telefonhívás során név, a tájékoztatást kérő által megadott telefonszám vagy e-mail cím

Érintett:

tájékoztatáskérő, vagy az általa megadott adatok alapján beazonosítható harmadik természetes személy

Az adatkezelés célja:

tájékoztatás nyújtása

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával (a kezelt adatok adatkezelő rendelkezésére bocsátása) ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat panasz bejelentésétől, vagy jegyzőkönyv felvétele esetén a jegyzőkönyv felvételétől számított öt (5) évig kezeli.

Adatfeldolgozó:

E-mailen folytatott kapcsolattartás esetén: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

3.15. Feliratkozás hírlevélre, gazdasági reklámot is tartalmazó levelek (Direkt Marketing, vagy DM levél) megküldésére
A weboldalon lehetőség van az adatkezelő hírleveleire, gazdasági reklámot is tartalmazó (ún. DM leveleire) való feliratkozásra. A hírlevél elküldésére akkor van mód, ha a weboldalt böngésző felhasználó a weboldalon megjelenített feliratkozás hírelvélre checkboxot önkéntesen kipipálása után a hírlevél, gazdasági reklámot is tartalmazó levél (DM levél) küldésre vonatkozó igényét („FELIRATKOZOM” gombra kattintás útján) beküldi az adatkezelőnek. A feliratkozást megelőzően a feliratkozó a jelen adatkezelési tájékoztatót megtekintheti, ennek ismeretében, önkéntesen jogosult nyilatkozni feliratkozási szándékáról. A feliratkozásról a feliratkozó – a hírlevelekben, DM levelekben megjelölt - leiratkozás gombra kattintással, vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre elküldött igénybejelentéssel bármikor önként leiratkozhat.


A hírlevélre, gazdasági reklámot is tartalmazó levelekre való feliratkozás során megadott személyes adatok helyességért és valósságáért a feliratkozást beküldő természetes személy tartozik felelősséggel. Amennyiben a feliratkozás során nem a betelefonáló természetes személy, hanem harmadik természetes személy kerül megjelölésre, úgy ezen harmadik személy adatainak adatkezelő részére történő megadásához, ill. a feliratkozás során feltüntetett személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás előzetes beszerzéséért a feliratkozást beküldő természetes személy felelős. Amennyiben harmadik természetes személy személyes adatai kerülnek megjelölésre, az adatkezelő vélelmezi e harmadik természetes személy adatainak adatkezelővel való közléséhez, és a feliratkozás során rögzített személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez történt hozzájárulását. 

 

Kezelt személyes adatok:

feliratkozás során megadott e-mail cím

Érintett:

feliratkozó

Az adatkezelés célja:

hírlevél, gazdasági reklámot is tartalmazó levél küldésre történő feliratkozás regisztrálása, hírlevél megküldése, gazdasági reklámot is tartalmazó levél megküldése (kínálatunkra és termékeinkre vonatkozó ajánlatok, hirdetések, árleszállítási értesítések, stb)

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával (a kezelt adatok adatkezelő rendelkezésére bocsátása) ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés időtartama:

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (leíratkozás)

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Adatfeldolgozói feladat:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.: tárhely szolgáltatás

4.    Az adatkezelő által kezelt személyes adatok megismerésére jogosultak, közös adatkezelők, adatfeldolgozók, adattovábbítás
4.1. A kezelt személyes adatok megismerésére jogosultak
4.1.1. Az adatkezelő mindenkori munkavállalói

Az adatkezelő mindenkori munkavállalói megismerhetik és kezelhetik a jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában részletezettek alapján az adatkezelő által kezelt adatokat titoktartási kötelezettség, ill. a személyes adatokra vonatkozó védelem, ill. biztonsági intézkedések megtartása mellet. Az adatkezelő mindenkori munkavállalói a jelen tájékoztató tartalmáról, ill. az adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi, ill. adatbiztonsági feladatokról, a vonatkozó jogszabályokról, ezek módosulásáról rendszeresen tájékoztatást kapnak.


4.1.2. Nemzeti Adó- és Vámhatóság (adóhatóság)
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok egyéb címzettje lehet az adatkezelő által kibocsátott számlák alapján az adóhatóság.
4.2. Közös adatkezelők
4.2.1. Google Analytics elemzéssel, Google AdWords alkalmazásával, Google sütikkel összefüggő közös adatkezelés:

A weboldalon elhelyezett egyes Google sütik alkalmazása esetén az adatkezelő marketing céljainak meghatározásához szükséges kritériumok megválasztása, a reklámkampány megjelenítése és a jelentés elkészítése tekintetében a Google LLC, ill. az Európai Unió területén eljáró Ireland Limited az adatkezelővel közös adatkezelőnek minősül.
A közös adatkezelő címe: Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Ireland
A közös adatkezelő elérhetősége: https://www.google.com/contact/
A Google Ireland Limited az irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak (https://policies.google.com/privacy?hl=hu) megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.


4.2.2. A Facebook sütikkel, ill. hivatkozásokkal kapcsolatos közös adatkezelés:
A weboldalon elhelyezett egyes Facebook sütik és hivatkozások alkalmazása esetén az adatkezelő marketing céljainak meghatározásához szükséges kritériumok megválasztása, a reklámkampány megjelenítése és a jelentés elkészítése tekintetében a Facebook Inc., ill. az Európai Unió területén eljáró Facebook Ireland Ltd az adatkezelővel közös adatkezelőnek minősül.
A közös adatkezelő megnevezése: Facebook Inc.
A közös adatkezelő levelezési címe: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
A közös adatkezelő elérhetősége: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
A Facebook az irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak (https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0) megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.


4.2.3. Youtube hivatkozásokkal kapcsolatos közös adatkezelés:
A weboldalon elhelyezett egyes Youtube sütik és hivatkozások alkalmazása esetén az adatkezelő marketing céljainak meghatározásához szükséges kritériumok megválasztása, a reklámkampány megjelenítése és a jelentés elkészítése tekintetében a Google LLC, ill. az Európai Unió területén eljáró Google Ireland Limited az adatkezelővel közös adatkezelőnek minősül.
A közös adatkezelő címe: Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Ireland
A közös adatkezelő elérhetősége: https://www.google.com/contact/
A Google Ireland Limited az irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak (https://policies.google.com/privacy?hl=hu) megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

4.3. Adatfeldolgozók
4.3.1. Tárhely szolgáltató

A weboldal működtetése kapcsán adatfeldolgozónak minősül a Tárhely.Eu Kft. tárhely szolgáltató. A tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolását végzi, azonban a tárolt személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Cégnév: Tárhely.Eu Kft.
Székh.:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Telefon: +36 1 789 2 789
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Posta cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
Fax: +36 1 789 3 789
honlap: www.tarhely.eu
Adatvédelmi felelős: a mindenkori ügyvezető


4.3.2. Shoprenter Kft.
A weboldal, ill. az azon keresztül elérhető webáruház működtetése kapcsán adatfeldolgozónak minősül a Shoprenter Kft. Szoftver szolgáltató. A Shoprenter Kft, mint adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján a weboldalon található webáruház működtetését teszi lehetővé, azonban a webáruházon keresztül megadott személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Cégnév: Shoprenter Kft.
Székh.:4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefon: +36-1/234-5012
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlap: https://www.shoprenter.hu/
Adatkezelési tájékoztató: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/


4.3.3. Prefixbox R&D Kft
A weboldal, ill. az azon keresztül elérhető webáruház működtetése kapcsán adatfeldolgozónak minősül a Prefixbox R&D Kft. szolgáltató. A Prefixbox R&D Kft, mint adatfeldolgozó a weboldalon elhelyezett egyes sütik útján a keresési élmény javításával segít a vásárlóknak megtalálni a tökéletes terméket, ill. az adatkezelőnek segít abban, hogy az adatkezelő által értékesített termékek, ill. az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások személyre szabottan kerüljenek megjelenítésre a weboldalon.
Cégnév: Prefixbox R&D Kft
Székh.:1132 Budapest, Visegrádi utca
Kapcsolat: https://www.prefixbox.com/en-us/about/contact-us
honlap: www.prefixbox.com

4.3.4. Emarsys
A weboldal, ill. az azon keresztül elérhető webáruház működtetése kapcsán adatfeldolgozónak minősül az Emarsys szolgáltató. Az Emarsys, mint adatfeldolgozó a weboldalon elhelyezett egyes sütiket az adatkezelő részére végzett, kattintásra és kosárba helyezésre vonatkozó adatok feldolgozására, ill erről statisztika készítése használja.
Cégnév: Emarsys
Kapcsolat: https://emarsys.com/contact-us/
honlap: www.emarsys.com


4.3.5 Optimonk
A weboldal, ill. az azon keresztül elérhető webáruház működtetése kapcsán adatfeldolgozónak minősül az Optimonk szolgáltató. Az Optimonk, mint adatfeldolgozó a weboldalon elhelyezett egyes sütiket az adatkezelő részére végzett, a weboldalt böngésző felhasználó kezelt adatainak feldolgozására, ill. erről statisztika készítése használja.
Cégnév: Optimonk
tel:+1-415-800-3057
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlap: www.optimonk.com


4.3.6. Könyvelői feladatokkal kapcsolatos adatkezelői tevékenység:
Az adatfeldolgozó által kiállított számlákat az adatkezelő könyvelési feladatait ellátó Érdek és Felelősség Kft. részére kerülnek továbbításra, aki adatkezelőnek minősül. A 2000. évi C. törvény alapján a számlán feltüntetett személyes adatokat a könyvelő iroda, mint adatfeldolgozó mindenkori munkavállalói is megismerhetik, ill. jogszabály előírása alapján, vagy jogaik és jogos igényeik érvényesítése céljából harmadik személyek felé továbbíthatják. A Érdek és Felelősség Kft-re és mindenkori munkavállalóira mint adatfeldolgozóra szintén vonatkoznak a GDPR rendelet, ill. az Info tv. adatvédelemi előírásai.
Cégnév: Érdek és Felelősség Kft
Székh.:1165 Budapest, 104099/14 hrsz.
Telefon: +3630/261-9857
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


4.3.7. A csomagszállítással összefüggő adatkezelői tevékenység
A GLS Hungary Kft. az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt termék kiszállításában, a honlapján közzétett tájékoztatójának (https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat) megfelelően. Ennek során a GLS Hungary Kft. a vevő nevét, címét, az utánvétel összegét e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítást követően a GLS Hungary Kft. működésére irányadó, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint 1 (egy) évig köteles kezelni, ezt követően haladéktalanul törli.
Cégnév: GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székh.: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.
kapcsolat: https://gls-group.com/HU/hu/kapcsolat
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
adatvédelmi kérdések: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlap: https://gls-group.com/HU/hu/home

4.3.8. Bankkártyás fizetés az üzletben
Az üzletben történő bankkártyás fizetés az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt altal biztosított szolgáltatáson keresztül lehetséges, ezen tranzakció tekintetében az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. adatfeldolgozónak minősül.
O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (adatkezelői kapcsolattartó)
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
Cégjegyzékszáma: 01-10-047548
Postacím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
Telefon: +36 1 999 2222
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://ofsz.hu/
Az adatkezelői kapcsolattartó adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Székhely és levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
E-mail elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36 1 222-9999
Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
Cégjegyzékszáma: 01-09-294972
Postacím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
Telefon: +36 1 577 4664
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://fizetesipont.hu

4.3.9. Provimax számlázó program használatával kapcsolatos adatfeldolgozás
Az adatkezelő számláit a Provimax számlázó program segítségével állítja ki, így e program üzemeltetője a Provimax Kft. Adatfeldolgozónak minősül.
Cégnév: Provimax Kft.
Üzlet: 1149 Budapest, Tábornok u. 11/A földszint.
Telefon: (06-1) 470-0051; 470-0052
Levélcím: 2144 Kerepes, Hold utca 12.
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap:  www.provimax.hu

4.3.10. Megbízható Bolt Program
A weboldalon keresztül történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső.hu részére továbbításra kerül. Az Árukereső.hu kb. 10 nappal az adatküldés után saját rendszerein keresztül e-mailt küld a vásárlónak, hogy értékelje az adatfeldolgozónál vásárolt termékeket és magát a webáruházat. Az adatfeldolgozásra továbbított e-mail címet, mint személyes adatot az adatkezelő megbízásából az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő adatvédelmi feltételek mellett.
Cégnév: Online Comparison Shopping Kft.
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
honlap: www.arukereso.hu
Az Árukereső.hu adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

4.4. Adattovábbítások
4.4.1. Hatósági, bírósági megkeresések

A hatóságok törvényen alapuló, írásbeli adatkéréseit az adatkezelő teljesíteni köteles. Az adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (kinek, milyen személyes adatot, milyen jogalap alapján, mikor továbbított kezelt személyes adatot). Az adattovábbításról az adatkezelő az érintet kérelmére köteles tájékoztatást nyújtani, kivéve azon esetet, amelyben a tájékoztatást törvény zárja ki.


4.4.2. Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása
A Google által biztosított eszközök használata esetén az érintett személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen kívül eső harmadik országba továbbíthatók, különösen az Egyesült Államokba (USA) vagy egyéb harmadik országba, ahol az együttműködő szervezet a személyes adatok feldolgozására szolgáló eszközöket az Adatkezelővel együttműködésben működteti. Az érintettenk jogában áll tájékoztatást kapni az adatkezelő által a személyes adatok harmadik országba történő továbbítása esetén tett óvintézkedésekről.


5.    Az adatkezelő személyes adatok védelme érdekében tett intézkedései
Az adatkezelő által a jelen tájékoztató szerint kezelt valamennyi személyes adatot a lehető legnagyobb körültekintéssel, titoktartás mellett kezeli, amely során azokat a mindenkori tudomány és technika állásának megfelelő fizikai és informatikai védelemmel látja el, amelyek a kezelt személyes adatok megfelelő védelmét biztosítják, a kezelt adatokra jelentett veszélyek és ezen adatok kategóriáinak megfelelnek, és az adatokat különösen a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan eltávolítás, jogellenes adatkezelés, valamint módosítás, elvesztés, sérülés vagy megsemmisülés ellen megvédik. Az adatkezelő az elektronikus formátumú személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és módosítás elkerülése érdekében ezen adatokat a tárhely szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, védelemmel ellátott külső, védett tárhelyen tárolja, SSL tanúsítványt használ a weboldalon, a weboldal funkcióinak használatához történő azonosítására használt adatok titkosítja, a vásárlói fiókhoz való hozzáféréshez egyéni felhasználónevet és jelszót biztosít. Az adatkezelő személyes adatokat tartalmazó papír alapú adathordozókat technikai védelemmel ellátott, harmadik, illetéktelen személyektől elkülönített helyiségben, zárt szekrényekben tárolja. Az adatkezelő számítógépei informatikai védelemmel vannak ellátva, ezáltal illetéktelenek a személyes adatokhoz akadálytalanul nem férhetnek hozzá. Az adatkezelő részére e-mailben megküldött adatokat szigorúan bizalmasan, biztonságos, GDPR rendeletnek, ill. Info. tv-nek megfelelően működő szolgáltató által biztosított fiókban fogadja és tárolja.

6. Az adatkezeléssel érintett, az érintettet megillető jogok
Érintett az a természetes személy, akinek a személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztató szerint az adatkezelő kezeli.


Az adatkezelés során az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog


Az érintett jogosult arra, hogy a szerződés létrejötte előtt tájékoztatást kapjon adatkezeléssel összefüggő tényekről (előzetes tájékoztatás), továbbá a szerződés teljesítése során, és azt követően  is visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az adatkezelőnél, ill. az adatfeldolgozónál folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy információt kapjon a kezelt adatokról, azok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezeld személyes adatok köréről, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az adatok továbbításáról, a továbbítás jogalapjáról és címzettjeiről (ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket) az adatkezelés tervezett időtartamáról, az adatok megőrzésének időtartamáról, ill. ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatainak kezelésével összefüggő jogokról, ill. azok érvényesítése módjáról, továbbá a személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeiről, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedésekről. A tájékoztatást írásban, postán megküldött levélküldemény útján, vagy az adatkezelő jelen tájékoztató elején megjelölt e-mail címére küldött e-mail üzenet, ill. vagy telefon (amennyiben az érintett személye az adatkezelő által egyértelműen, kétség nélkül beazonosítható) útján kérelmezheti. Az adatkezelő a tájékoztatást legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül köteles az érintett által kért, vagy a kérelem előterjesztésével azonos módon megadni. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása ingyenes, azért az adatkezelő semmilyen esetben sem számíthat fel díjat, ill. költségtérítést.


A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő kérésére haladéktalanul helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan, helytelen, ill. hiányos személyes adatokat, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.


A törléshez és korlátozáshoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapult, ill. nincsen az adatkezelőre vonatkozó olyan jogszabályi előírás, amely akadályt képezne, az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelő a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölje, vagy korlátozza a rá vonatkozó, kezelt személyes adatokat. Amennyiben a hozzájárulás visszavonásakor az érintett és az adatkezelő között létrejött jogviszony alapján az érintettnek fizetési kötelezettsége (tartozása) keletkezett az adatkezelő irányában, úgy az adatkezelő érintettel szembeni követelése behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján az adatkezelő az érintett adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelheti.


Az érintett kérésére az adatkezelés akkor korlátozható: ha az érintett vitatja az adatkezelő által kezelt személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenesnek minősül, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az érintett személyes adataira adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; ill. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő által megjelölt, jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás alá került személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, ill. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, ill. az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A törlési, ill. korlátozási kérelem elutasításáról és annak indokairól, valamint a törlés, ill. korlátozás teljesítéséről a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb három (3) munkanapon a kérelem előterjesztésével azonos módon tájékoztatja az adatkezelő az érintettet.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintettnek – a jogszabály által előírt kötelező adatkezelést kivéve- joga van tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. e) , ill. f) pontjában írt jogalapok (személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges) alapján történik. Ebben az esetben az adatai akkor kezelhetőek tovább, ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy olyan kényszerítő érdekek indokolják a további adatkezelést, amely elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, ill jogos érdekeivel szemben. A tiltakozási kérelmet az érintett előterjesztheti postai levélküldemény, vagy e-mail útján is. Az adatkezelő a kérelmet megvizsgálja, és a döntésről legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül a kérelem előterjesztésével azonos módon tájékoztatja az érintettet. Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelő a kérelmet teljesíti, és arról valamennyi címzettet értesíti, akivel a vonatkozó adatot/adatokat közölte, ill. akiknek továbbította. Az értesítés folytán a címzettek kötelesek intézkedéseket tenni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Hordozhatósághoz való jog, másolat kérése a kezelt adatokról
Az érintett adatkezelés során kezelt személyes adatairól postai levélküldemény, e-mail, vagy telefon útján (amennyiben az érintett személye az adatkezelő által egyértelműen, kétség nélkül beazonosítható) bármikor elektronikus, vagy papír alapú másolatot kérhet. Az adatkezelő a másolatért (a kért adatok mennyisége, vagy igényelt formátuma alapján) jogosult ésszerű és arányos mértékű költségtérítést felszámítani, amelyet az érintett a másolatok átvételét megelőzően köteles az adatkezelő részére megfizetni.
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az érintettnek joga van arra, hogy kérje adatkezelőtől, hogy az adatkezelő részére megadott személyes adatokat megkapja, amit adatkezelő .xml formátumban bocsát az érintett rendelkezésére. Amennyiben technikailag megvalósítható, úgy az érintett azt is kérheti, hogy az adatkezelő az adatokat .xml formátumban más adatkezelő számára továbbítsa.

A jogorvoslathoz való jog
A személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsérelme esetén az érintettnek joga van panaszt, ill. bejelentést előterjeszteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előtt (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: 06-1-391-1400, Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Honlap: http://www.naih.hu), illetőleg bírósághoz (az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék) fordulni.
Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggően az GDPR rendelet, ill. az Info tv. által megillető jogokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) útján is gyakorolhatja.


7.       Az adatváltozás bejelentése
Az érintett a szerződés maradéktalan teljesedésbe meneteléig az adatkezelő által kezelt személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított öt (5) napon belül az adatkezelő részére bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő valamennyi következményért a felelősség az érintettet terheli.


8.     Az adatvédelmi incidens
Amennyiben az érintett adatkezelő által kezelt, ill továbbított személyes adatait érintően jogellenes kezelés, feldolgozás (jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés) következne be, késedelem nélkül, legkésőbb azonban az előbb írt incidensről való tudomásszerzést követő egy (1) munkanapon belül köteles az adatkezelő tájékoztatni az érintettet az incidens jellegéről, az adatkezelő kapcsolattartójának nevéről és elérhetőségéről, az incidens valószínűsíthető következményeiről, ill. az incidens orvoslása érdekében tervezett, ill. megtett intézkedéseiről. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a NAIH-nak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

9.    Az adatkezelési tájékoztató hatálya

A jelen általános adatkezelési tájékoztató a 2018.05.11. napjától hatályos verziót váltja fel, a jelen tájékoztató 2023.08.18-tól hatályos. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát bármikor egyoldalúan módosítsa, különös tekintettel az Info tv., ill. a GDPR esetleges jövőbeli módosításaira.

Budapest, 2023. augusztus 18.

BOGYISZ HUNGARY Kft.
(képv.: Nyikes Martin Gábor ügyvezető)
adatkezelő

 *A weboldalon szereplő képek illusztrációk. A weboldalon szereplő adatok és képek kizárólag a tájékoztatást szolgálják, azok nem képezik semmilyen szerződési ajánlat részét, nem minősűl nyilvános ajánlattételnek.
 
KÖZPONTI PORSZÍVÓ KEDVEZMÉNYES ÁRON!!!
KÉRJEN EGYEDI ÁRAJÁNLATOT!!!

ONLINE | TELEFONON | E.MAIL-BEN